اگر دنبال یک دنانپزشک هستید در جنوب اسپانیا «کوستا دل سُل »

اگر در اطراف « مالاگاه ، چورییا نا , آلااورین ، بنال مادنا , فونخرولا ، میخواس » زندگی می کنید . می توانید در ارض نیم ساعت ما را در مرکز « شهر تورمولینوس » پیدا کنید .

با هر وسیله ای که انتخا ب می کنید « قصار , اتوبوس و یا ماشین شخصی » با استفاده از نقشه موجود در سایت کلینیک براحتی می توانید ما را در مرکز شهر پیدا کنید.

در موارد احتیاج فوری « امرجنسی » ما حتماً سعی می کنیم تا شما را حد اکثر در 24 ساعت آینده درمان کنیم .

بهترین روش برای جلوگیری از نداشتن مشکلات دندان و سلامتی دهان , کنترل کردن مُرتب و سالانه است . مشگل هرچه کوچکتر باشد درمان هم ساده تر وکم خرجتر خواهد بود .

در ویدیو زیر می توانید چند درمان مختلف داندان را بویسیله داندانپزشگ مشا هده کنیید.