دندانپزشکی در یک محیط آرام با قیمت مناسب
دندانپزشکی در یک محیط آرام با قیمت مناسب
BOOK AN APPOINTMENT

تماس

شما می توانید با ما از طریق تلفن در 34 653 24 54 52 یا 34 952 05 26 33 در info@scandinaviandental.net تماس بگیرید، از طریق پست الکترونیکی و یا با تکمیل فرم زیر.
فرم تماس
در باره ما

در باره ما

ما یک مطب کوچک ومدرن هستیم که در تمامی جوانب دندانپزشکی با علیترین کیفیت موجود وقیمتهای بسیار مناسب در یک محیط بهداشتی وآرام در مرکز شهر « تُرمو لینوس واقع در ایالت کوستا دلسودر نزدیکی فرودگاه مالاگاه » قرار داریم . ما یک تیم کوچک حرفه یی زن وشوهر هستیم که از سال «هزارونهصدونودوسه »در استکهلم ودر اذامه در انگلیس واز سال « دوهزارو هشت »در اسپانیا کار می کنیم .