دندانپزشکی در یک محیط آرام با قیمت مناسب
دندانپزشکی در یک محیط آرام با قیمت مناسب
BOOK AN APPOINTMENT

Contact

You can contact us by phone at +34 653 24 54 52 or +34 952 05 26 33, by e-mail at info@scandinaviandental.net, or by completing the form below.
Contact
در باره ما

در باره ما

ما یک مطب کوچک ومدرن هستیم که در تمامی جوانب دندانپزشکی با علیترین کیفیت موجود وقیمتهای بسیار مناسب در یک محیط بهداشتی وآرام در مرکز شهر « تُرمو لینوس واقع در ایالت کوستا دلسودر نزدیکی فرودگاه مالاگاه » قرار داریم . ما یک تیم کوچک حرفه یی زن وشوهر هستیم که از سال «هزارونهصدونودوسه »در استکهلم ودر اذامه در انگلیس واز سال « دوهزارو هشت »در اسپانیا کار می کنیم .

Photographer Cristina Paraschiv

دندانپزشک « استفان سا گّه » فارق تحصیل دانشگاه کارولینسکا ِ استکهلم سوید . « هزارو نهصدو هفتادونه » با سالها سابقه کار در بیمارستان دولتی ومطب خوصصی در استکهلم به درمان بیمارانی که ترس و وحشت واضطراب از درمان دندانپزشکی دارند تخصص خود را ادامه داد و سالها در این ضمینه از تمامی نقات بیماران مختلفی به نزد او فرستاده می شد . ودر جنوب انگیلیس مد ت سیزده سال با بیماران دولتی وخصوصی به کارش ادامه داد . از «دوهزارو هشت » در اسپانیا مشغول به کار شد.وبه ادامه تحصیل در ضمنیه اپنپلان تولوژِی مشغول شد .

Photographer Cristina Paraschiv

سارا فروخی , فارق لتحصیل کمکیار داندنپزشگ از استکهلم «سوید » از ًهزارو نهصدو نودو چها رً .با سابقه کار در بیمارستان دولتی و مطب خصوصی هم در سوید وهم در انگلیس .و اکنون در اسکاندیناوین دنتال کلینیک در ترمولینوس با ما به به شش زبان مخطلف می توانید تماس بگیرئد . سویدی – انگلیسی –اسپانییای – دانمارکی – نروژی – فارسی . بهترین تبلیق برای ما کیفیت کار ما و رضایت واعتماد شما ست .

ClinicContactRate