ما یک مطب کوچک ومدرن هستیم که در تمامی جوانب دندانپزشکی با علیترین کیفیت موجود وقیمتهای بسیار مناسب در یک محیط بهداشتی وآرام در مرکز شهر « تُرمو لینوس واقع در ایالت کوستا دلسودر نزدیکی فرودگاه مالاگاه » قرار داریم . ما یک تیم کوچک حرفه یی زن وشوهر هستیم که از سال «هزارونهصدونودوسه »در استکهلم ودر اذامه در انگلیس واز سال « دوهزارو هشت »در اسپانیا کار می کنیم .

Photographer Cristina Paraschiv

دندانپزشک « استفان سا گّه » فارق تحصیل دانشگاه کارولینسکا ِ استکهلم سوید . « هزارو نهصدو هفتادونه » با سالها سابقه کار در بیمارستان دولتی ومطب خوصصی در استکهلم به درمان بیمارانی که ترس و وحشت واضطراب از درمان دندانپزشکی دارند تخصص خود را ادامه داد و سالها در این ضمینه از تمامی نقات بیماران مختلفی به نزد او فرستاده می شد . ودر جنوب انگیلیس مد ت سیزده سال با بیماران دولتی وخصوصی به کارش ادامه داد . از «دوهزارو هشت » در اسپانیا مشغول به کار شد.وبه ادامه تحصیل در ضمنیه اپنپلان تولوژِی مشغول شد .

Photographer Cristina Paraschiv

سارا فروخی , فارق لتحصیل کمکیار داندنپزشگ از استکهلم «سوید » از ًهزارو نهصدو نودو چها رً .با سابقه کار در بیمارستان دولتی و مطب خصوصی هم در سوید وهم در انگلیس .و اکنون در اسکاندیناوین دنتال کلینیک در ترمولینوس با ما به به شش زبان مخطلف می توانید تماس بگیرئد . سویدی – انگلیسی –اسپانییای – دانمارکی – نروژی – فارسی . بهترین تبلیق برای ما کیفیت کار ما و رضایت واعتماد شما ست .

ClinicContactRate