Centro Comercial Florida, Plaza Costa del Sol 5, 29620, Torremolinos, Malaga

مطب در انتهای گالری  هم سطح خیبا بان اصلی قرار دارد.

Phone: +34 952 05 26 33
Mobile / WhatsApp: +34 653 245 452
E-mail: info@scandinaviandental.net
Skype: staffan.sagge
Skype-in: +46 8 55920520
qr-code

جهت & پارکینگ:
5 دقیقه از ایستگاه قطار و اتوبوس در منطقه مخصوص عابران پیاده Torremolinos هستیم. ورود در سطح خیابان.

Scandinavian Dental Clinic Location in Torremolinos
Scandinavian Dental Clinic Location

اگر با ماشین هستید چندین محل پارکنینک پولی روی نقشه در نزدیکی مطب  با  فاصله پنج ویا ده دقیقه  وجود دارد که باعلامت قرمز  روی نقشه مشخص شده .ویا با ده دقیقه پیاده رویمی توانید در پارکنینک عمومی مجانی مرکز پیکاسو پارک کنید .به ساعات باز وبسته شد توجه فرمایید.

parking